Stør & Ørredfiskeri

Størfiskeri

 

Line skal være minimum til 40kg. – evt. fletline

Forfang skal købes hos os.

 Hvis man vil benytte agn i form af stykker af fisk i forbindelse med fiskeri i lystfiskersøer gælder de samme regler som ved flytning af fisk, jf. § 27 i bekendtgørelse 965 af 18. juli 2013.

Da alle danske lystfiskersøer er at betragte som kategori I i relation til Egtvedsyge, IHN og ISA må der kun tilføres agn, der kommer fra tilsvarende områder.

Det betyder, at man må benytte agn af ferskvandsfisk indfanget i Danmark. Man må som udgangspunkt må ikke benytte agn fra saltvandsfisk, da vores marine områder er kategoriseret som kategori III for disse sygdomme, og det er vist, at en lang række saltvandsfisk kan indeholde Egtvedsygevirus.

 

Det fremgår af bilag 2, del II i bekendtgørelse 968 af 18. juli 2013, hvilke saltvandsfisk*, der er modtagelige arter, og dermed ikke må benyttes som agn i ferskvand.

Undersøgelser af sild og brisling fra danske farvande har vist en forekomst af VHS virus i disse på 2-5 %, hvilket betyder, at brug af disse som agn vil udgøre en alvorlig risiko for indførsel af smitte til ørreder i de danske ferskvandsområder, som er fri for IHN, VHS og ISA.

 

Agn /madding kan købes